DrukAir-Flight-Schedule-2020

Drukair Flight Schedule 2020

January 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
JANUARY, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

MON

KB153BangkokParo10001215
KB300ParoDhaka13151425
KB301DhakaParo15251635
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB152ParoBangkok12301640
KB230ParoBagdhora09000930
KB231BagdhoraParo10101140
KB030ParoYonphula12201305
KB031YonphulaParo13251410
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUE

KB153BangkokParo06100825
KB150ParoBangkok09251335
KB151BangkokParo14351650
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB210ParoKolkata07200810
KB211KolkataParo09101050
KB122ParoGaya11301220
GayaBangkok13001750
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoBumthang09501025
KB011BumthangParo10451120
KB030ParoYonphula11501235
KB031YonphulaParo12551340
WEDKB123BangkokGaya07200910
GayaParo09501130
KB152ParoBangkok12301640
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB230ParoBagdhora09000930
KB231BagdhoraParo10101140
KB210ParoKolkata12201320
KB211KolkataParo14001600
THUKB153BangkokParo06100825
KB400ParoKathmandu09251025
KB401KathmanduParo11251245
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB122ParoGaya14101450
GayaBangkok15302020
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB030ParoYonphula09000945
KB031YonphulaParo10051050
KB210ParoKolkata11301230
KB211KolkataParo13101510
 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB123BangkokGaya07200910
GayaParo09501130
KB400ParoKathmandu12301330
KB401KathmanduParo14301550
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB300ParoDhaka07150825
KB301DhakaParo09251035
KB152ParoBangkok11351545
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoBumthang09501025
KB011BumthangParo10451120
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAT

KB153BangkokParo05150730
KB150ParoBangkok08301240
KB151BangkokParo13401555
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB220ParoGaya07150805
KB221GayaParo09051045
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB010ParoBumthang07200755
KB011BumthangParo08150850
KB030ParoYonphula09301015
KB031YonphulaParo10351120
KB210ParoKolkata12001300
KB211KolkataParo13401540
SUNKB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB152ParoBangkok16102020
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
KB300ParoDhaka09401110
KB301DhakaParo11501320
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY
SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

FEBRUARY 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
FEBRUARY, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB151BangkokParo05200735
KB300ParoDhaka08200930
KB301DhakaParo10101120
KB130ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB201DelhiParo04350715
KB220ParoGaya08150905
KB221GayaParo10051145
KB541SingaporeParo04300700
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09301050
KB200ParoDelhi11301340
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
 

 

 

 

 

 

 

TUE

KB131BangkokBagdhora06450825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB210ParoKolkata07100800
KB211KolkataParo09001040
KB200ParoDelhi11301340
KB020ParoGelephu07000740
KB021GelephuParo08000840
KB030ParoYonphula09201005
KB031YonphulaParo10251110
 

 

 

 

 

 

 

WED

KB151BangkokParo04450700
KB220ParoGaya07450835
KB221GayaParo09251105
KB150ParoBangkok11501600
KB205DelhiKathmandu06250830
KathmanduParo09101030
KB204ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
THUKB151BangkokParo05300745
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08000900
KB401KathmanduParo09451105
KB200ParoDelhi11501430
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB210ParoKolkata07300830
KB211KolkataParo09101110
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB151BangkokParo04450700
KB300ParoDhaka07500900
KB301DhakaParo09501100
 

KB130

ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB541SingaporeParo04300700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB200ParoDelhi11501430
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
 

 

 

 

 

 

 

SAT

 

KB131

BangkokBagdhora0645825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
 

KB205

DelhiKathmandu06250830
KathmanduParo09101030
 

KB204

ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB300ParoDhaka07150845
KB301DhakaParo09251055
SUNKB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB150ParoBangkok11401550
KB205DelhiKathmandu0625830
KathmanduParo09101030
KB204ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB020ParoGelephu07000740
KB021GelephuParo08000840
KB030ParoYonphula09201005
KB031YonphulaParo10251110
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

March 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 1 MARCH TO 28 MARCH, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB151BangkokParo05200735
KB300ParoDhaka08200930
KB301DhakaParo10101120
KB130ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB541SingaporeParo04300700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB200ParoDelhi11501430
KB240ParoGuwahati06450725
KB241GuwahatiParo08050945
KB010ParoBumthang10201055
KB011BumthangParo11151150
 

 

 

 

 

 

TUE

KB131BangkokBagdhora06450825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB210ParoKolkata07000750
KB211KolkataParo08501030
KB200ParoDelhi11301340
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB012ParoBumthang09501025
 

 

 

 

 

 

 

WED

KB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09251105
KB150ParoBangkok11501600
KB205DelhiKathmandu06250830
KathmanduParo09101030
KB204ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB013BumthangParo07000735
KB010ParoBumthang08150850
KB011BumthangParo09100945
THUKB151BangkokParo05450800
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08000900
KB401KathmanduParo09451105
KB200ParoDelhi11501430
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB020ParoGelephu07000740
KB021GelephuParo08000840
KB030ParoYonphula09201005
KB031YonphulaParo10251110
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB151BangkokParo04450700
KB300ParoDhaka07500900
KB301DhakaParo09501100
 

KB130

ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB541SingaporeParo04300700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB200ParoDelhi11501430
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB240ParoGuwahati06450725
KB241GuwahatiParo08050945
KB010ParoBumthang10201055
KB011BumthangParo11151150
 

 

 

 

 

 

 

SAT

 

KB131

BangkokBagdhora06450825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
 

KB205

DelhiKathmandu06250830
KathmanduParo09101030
 

KB204

ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB300ParoDhaka07000830
KB301DhakaParo09101040
KB010ParoBumthang11201155
SUNKB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB150ParoBangkok11401550
 

KB205

DelhiKathmandu06250830
KathmanduParo09101030
 

KB204

ParoKathmandu11301230
KathmanduDelhi13101455
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB011BumthangParo07000735
KB030ParoYonphula08150900
KB031YonphulaParo09201005
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

29th March – 31st May 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 29 MARCH TO 31 MAY, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

MON

KB151BangkokParo05200735
KB300ParoDhaka08200930
KB301DhakaParo10101120
KB130ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB541SingaporeParo04300700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB200ParoDelhi11501430
KB240ParoGuwahati06450725
KB241GuwahatiParo08050945
 

 

 

 

 

 

TUE

KB131BangkokBagdhora06450825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB210ParoKolkata07000750
KB211KolkataParo08501030
KB200ParoDelhi11301320
KB300ParoDhaka07000830
KB301DhakaParo09101040
KB012ParoBumthang11201155
 

 

 

 

 

 

 

 

WED

KB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09251105
KB150ParoBangkok11501600
KB201DelhiParo04100650
KB400ParoKathmandu07400840
KB401KathmanduParo09301050
KB200ParoDelhi11401330
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB013BumthangParo07000735
KB020ParoGelephu08050845
KB021GelephuParo09050945
KB010ParoBumthang10151050
KB011BumthangParo11101145
THUKB151BangkokParo05450800
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08000900
KB401KathmanduParo09451105
KB200ParoDelhi11501430
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
KB030ParoYonphula09401025
KB031YonphulaParo10451130
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB151BangkokParo04450700
KB300ParoDhaka07500900
KB301DhakaParo09501100
 

KB130

ParoBagdhora11501205
BagdhoraBangkok12451715
KB541SingaporeParo04300700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09201100
KB200ParoDelhi11501430
KB201DelhiParo04350715
KB400ParoKathmandu08150915
KB401KathmanduParo10151135
KB240ParoGuwahati06450725
KB241GuwahatiParo08050945
KB010ParoBumthang10201055
KB011BumthangParo11151150
 

 

 

 

 

 

 

SAT

 

KB131

BangkokBagdhora06450825
BagdhoraParo09051015
KB150ParoBangkok11001510
KB201DelhiParo04100650
KB400ParoKathmandu07400840
KB401KathmanduParo09301050
KB200ParoDelhi11401330
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB300ParoDhaka07000830
KB301DhakaParo09101040
KB010ParoBumthang11201155
SUNKB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata07450835
KB211KolkataParo09251105
KB150ParoBangkok11401550
KB152ParoBangkok11401550
KB201DelhiParo04100650
KB400ParoKathmandu07400840
KB401KathmanduParo09301050
KB200ParoDelhi11401330
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB011BumthangParo07000735
KB050ParoGelephu08000840
GelephuYonphula09000940
KB051YonphulaGelephu10001040
GelephuParo11001140
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

June 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 1 JUNE TO 30 JUNE, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB153BangkokParo04450700
KB202ParoDelhi09201110
KB203DelhiParo12101500
KB130ParoBagdhora16101625
BagdhoraBangkok17052135
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB300ParoDhaka13551505
KB301DhakaParo16051715
KB541SingaporeParo04300700
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata12051255
KB211KolkataParo13551535
KB010ParoBumthnag07000735
KB011BumthangParo07550830
KB240ParoGuwahati09100950
KB241GuwahatiParo10301210
 

 

 

 

 

 

 

TUE

KB131BangkokBagdhora04500630
BagdhoraParo07100820
KB150ParoBangkok09201330
KB151BangkokParo14301645
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB202ParoDelhi13551545
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata12051255
KB211KolkataParo13551535
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoYonphula09501015
KB011BumthangParo10351110
KB030ParoYonphula11501235
KB031YonphulaParo12551340
 

 

 

 

 

 

WED

KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB152ParoBangkok16102020
KB400ParoKathmandu07200820
KB401KathmanduParo09201040
KB200ParoDelhi11401330
KB201DelhiParo14301720
KB203DelhiParo03400630
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB010ParoBumthang08200855
KB011BumthangParo09150950
KB300ParoDhaka10301200
KB301DhakaParo12401410
THUKB153BangkokParo04450700
KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB202ParoDelhi13551545
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB4000ParoKathmandu07000815
KB4001KathmanduParo08551040
KB210ParoKolkata11201220
KB211KolkataParo13001500
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB130ParoBagdhora16101625
BagdhoraBangkok17052135
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB300ParoDhaka13551505
KB301DhakaParo16051715
KB203DelhiParo03400630
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata12051255
KB211KolkataParo13551535
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB240ParoGuwahati09100950
KB241GuwahatiParo10301210
 

 

 

 

 

 

 

SAT

KB131BangkokBagdhora04500630
BagdhoraParo07100820
KB210ParoKolkata09201010
KB211KolkataParo11101250
KB150ParoBangkok13501800
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB540ParoSingapore11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB4000ParoKathmandu07000815
KB4001KathmanduParo08551040
KB010ParoBumthang11201155
KB011BumthangParo12151250
SUNKB151BangkokParo04450700
KB202ParoDelhi08000950
KB203DelhiParo10501340
KB210ParoKolkata14401530
KB211KolkataParo16301810
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB152ParoBangkok13501800
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB4000ParoKathmandu07000815
KB4001KathmanduParo08551040
KB020ParoGelephu11201200
KB021GelephuParo12201300
KB030ParoYonphula13401425
KB031YonphulaParo14451530
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

1st July – 31st August 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 1 JULY TO 31 AUGUST, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB153BangkokParo05000715
 

KB130

ParoBagdhora08000815
BagdhoraBangkok08551325
 

KB204

ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201050
 

KB205

DelhiKathmandu11501350
KathmanduParo14301550
KB210ParoKolkata09201010
KB211KolkataParo11101250
KB300ParoDhaka13551505
KB301DhakaParo16051715
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
 

 

 

 

 

TUE

 

KB131

BangkokBagdhora04500630
BagdhoraParo07100820
KB150ParoBangkok09201330
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata09101010
KB211KolkataParo10501250
 

 

 

 

 

 

 

 

WED

KB151BangkokParo04450700
KB210ParoKolkata08000850
KB211KolkataParo09501130
KB152ParoBangkok12301640
 

KB204

ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201050
 

KB205

DelhiKathmandu11501350
KathmanduParo14301550
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB010ParoBumthang08200855
KB011BumthangParo09150950
KB300ParoDhaka10301200
KB301DhakaParo12401410
THUKB153BangkokParo06100825
KB150ParoBangkok09201330
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB210ParoKolkata13551445
KB211KolkataParo15451725
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB4000ParoKathmandu07000815
KB4001KathmanduParo08551040
KB020ParoGelephu11201200
KB021GelephuParo12201300
KB030ParoYonphula13401425
KB031YonphulaParo14451530
 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB151BangkokParo04450700
KB130ParoBagdhora08000815
BagdhoraBangkok08551325
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB300ParoDhaka13551505
KB301DhakaParo16051715
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata12051255
KB211KolkataParo13551535
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
 

 

 

 

 

 

 

SAT

KB131BangkokBagdhora04500630
BagdhoraParo07100820
KB150ParoBangkok09201330
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201050
KB205DelhiKathmandu11501350
KathmanduParo14301550
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB210ParoKolkata09101010
KB211KolkataParo10501250
SUNKB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB152ParoBangkok13551805
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB151BangkokParo04450700
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB210ParoKolkata12051255
KB211KolkataParo13551535
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB030ParoYonphula09501035
KB031YonphulaParo10551140
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

15 September – 24 October 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 15 SEPTEMBER TO 24 OCTOBER, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB300ParoDhaka13451455
KB301DhakaParo15551705
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB130ParoBagdhora12051220
BagdhoraBangkok13001730
KB611Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08301045
KB800ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB240ParoGuwahati09100950
KB241GuwahatiParo10301210
KB210ParoKolkata12501350
KB211KolkataParo14301630
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUE

KB131BangkokBagdhora07000840
BagdhoraParo09201030
KB210ParoKolkata11301220
KB211KolkataParo13201500
KB202ParoDelhi16001750
KB150ParoBangkok09201330
KB151BangkokParo14301645
KB400ParoKathmandu07000800
KB401KathmanduParo09001020
KB200ParoDelhi11101300
KB201DelhiParo14001650
KB801DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoBumthang09501025
KB011BumthangParo10451120
KB030ParoYonphula11501235
KB031YonphulaParo12551340
WEDKB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB203DelhiParo03400630
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB152ParoBangkok13551805
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
 

KB610

ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB4000ParoKathmandu07000815
KB4001KathmanduParo08551040
KB010ParoBumthang11151150
KB011BumthangParo12101245
KB300ParoDhaka13151445
KB301DhakaParo15251655
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THU

KB153BangkokParo07350950
KB200ParoDelhi10501240
KB201DelhiParo13401630
KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB202ParoDelhi16251815
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
 

KB541

SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
 

KB611

Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08351050
KB400ParoKathmandu11401240
KB401KathmanduParo13401500
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB030ParoYonphula09501035
KB031YonphulaParo10551140
KB210ParoKolkata12201320
KB211KolkataParo14001600
FRIKB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB300ParoDhaka13451455
KB301DhakaParo15551705
KB203DelhiParo03400630
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
 

KB130

ParoBagdhora12051220
BagdhoraBangkok13001730
 

KB800

ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB240ParoGuwahati09100950
KB241GuwahatiParo10301210
KB012ParoBumthang12501325
KB013BumthangParo13451420
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAT

 

KB131

BangkokBagdhora07000840
BagdhoraParo09201030
KB210ParoKolkata11301220
KB211KolkataParo13201500
KB200ParoDelhi07150905
KB201DelhiParo10051255
KB152ParoBangkok13501800
 

KB540

ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
 

KB801

DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB4000ParoKathmandu07300845
KB4001KathmanduParo09251110
KB010ParoBumthang11501225
KB011BumthangParo12451320
SUNKB153BangkokParo07350950
KB200ParoDelhi10501240
KB201DelhiParo13401630
KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB400ParoKathmandu70000800
KB401KathmanduParo09001020
KB610ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB210ParoKolkata09101010
KB211KolkataParo10501250
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

25 October – 30 November, 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
EFFECTIVE FROM 25 OCTOBER TO 30 NOVEMBER, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB153BangkokParo07300945
KB210ParoKolkata10451135
KB211KolkataParo12351415
KB200ParoDelhi07150925
KB201DelhiParo10251255
KB300ParoDhaka07450855
KB301DhakaParo09551105
 

KB130

ParoBagdhora12051220
BagdhoraBangkok13001730
 

KB611

Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08301045
 

KB800

ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB4000ParoKathmandu07000825
KB4001KathmanduParo09051040
KB010ParoBumthnag11201155
KB011BumthangParo12151250
KB240ParoGuwahati13201400
KB241GuwahatiParo14401620
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUE

 

KB131

BangkokBangdhora07000840
BagdhoraParo09201030
KB210ParoKolkata11301220
KB211KolkataParo13201500
KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB400ParoKathmandu06450745
KB401KathmanduParo08451005
KB200ParoDelhi11001310
KB201DelhiParo14101640
 

KB801

DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoBumthang09501025
KB011BumthangParo10451120
KB030ParoYonphula12001245
KB031YonphulaParo13051350
WEDKB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB200ParoDelhi07150925
KB201DelhiParo10251255
KB152ParoBangkok13451755
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB610ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB4000ParoKathmandu07000825
KB4001KathmanduParo09051040
KB010ParoBumthang11201155
KB011BumthangParo12151250
KB300ParoDhaka13301500
KB301DhakaParo15401710
THUKB153BangkokParo07250940
KB200ParoDelhi10351245
KB201DelhiParo13451615
KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB611Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08351050
KB400ParoKathmandu11401240
KB401KathmanduParo13401500
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB210ParoKolkata09101010
KB211KolkataParo10501250
 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB200ParoDelhi06450855
KB201DelhiParo09551225
KB300ParoDhaka13151425
KB301DhakaParo15251635
KB400ParoKathmandu07450845
KB401KathmanduParo09451105
KB130ParoBagdhora12051220
BagdhoraBangkok13001730
KB800ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB010ParoBumthang07000735
KB011BumthangParo07550830
KB240ParoGuwahati09100950
KB241GuwahatiParo10301210
KB210ParoKolkata12401340
KB211KolkataParo14201620
SATKB131BangkokBagdhora07000840
BagdhoraParo09201030
KB210ParoKolkata11301220
KB211KolkataParo13201500
KB200ParoDelhi07150925
KB201DelhiParo10251255
KB152ParoBangkok13451755
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB801DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB4000ParoKathmandu07300855
KB4001KathmanduParo09351110
KB010ParoBumthang11501225
KB011BumthangParo12451320
KB012ParoBumthang14001435
KB013BumthangParo14551530
SUNKB153BangkokParo07300945
KB210ParoKolkata10451135
KB211KolkataParo12351415
KB200ParoDelhi07150925
KB201DelhiParo10251255
KB152ParoBangkok13501800
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB400ParoKathmandu07000800
KB401KathmanduParo09001020
KB610ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB030ParoYonphula09501035
KB031YonphulaParo10551140
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES

December 2020

DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020
DECEMBER, 2020
DAYFLIGHT NOSECTORDEPARTUREARRIVAL
 

 

 

 

 

 

 

 

MON

KB153BangkokParo09501205
KB300ParoDhaka13051415
KB301DhakaParo15151625
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB150ParoBangkok16302040
KB540ParoGuwahati08050830
GuwahatiSingapore09101610
KB611Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08301045
KB800ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB230ParoBagdhora09000930
KB231BagdhoraParo10101140
KB030ParoYonphula12201305
KB031YonphulaParo13251410
 

 

 

 

 

 

TUE

KB151BangkokParo10101225
KB541SingaporeGuwahati06300830
GuwahatiParo09101030
KB122ParoGaya11301220
GayaBangkok13001750
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB801DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB210ParoKolkata07150815
KB211KolkataParo08551055
KB020ParoGelephu11351215
KB021GelephuParo12351315
 

 

 

 

 

 

 

 

WED

KB123BangkokGaya07200910
GayaParo09501130
KB152ParoBangkok12301640
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB610ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
KB230ParoBagdhora09401010
KB231BagdhoraParo10501220
KB210ParoKolkata13001400
KB211KolkataParo14401640
THUKB153BangkokParo06100825
KB150ParoBangkok09101320
KB151BangkokParo14201635
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB122ParoGaya14101450
GayaBangkok15302020
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB611Narita JapanBangkok04000735
BangkokParo08351050
KB400ParoKathmandu11501250
KB401KathmanduParo13501510
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
KB030ParoYonphula09401025
KB031YonphulaParo10451130
 

 

 

 

 

 

 

 

FRI

KB123BangkokGaya07200910
GayaParo09501130
KB152ParoBangkok12301640
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB210ParoKolkata07150805
KB211KolkataParo09051045
KB300ParoDhaka11451255
KB301DhakaParo13551505
KB800ParoDelhi11501340
DelhiDubai14401700
KB020ParoGelephu07300810
KB021GelephuParo08300910
KB010ParoBumthang09501025
KB011BumthangParo10451120
 

 

 

 

 

 

 

SAT

KB153BangkokParo06100825
KB150ParoBangkok09101320
KB151BangkokParo14201635
KB204ParoKathmandu07400840
KathmanduDelhi09201055
KB205DelhiKathmandu11551350
KathmanduParo14301550
KB540ParoGuwahati11201140
GuwahatiSingapore12201920
KB801DubaiDelhi07301200
DelhiParo13001550
KB010ParoBumthang07300805
KB011BumthangParo08250900
KB210ParoKolkata09401040
KB211KolkataParo11201320
SUNKB150ParoBangkok08001210
KB151BangkokParo13101525
KB152ParoBangkok16102020
KB200ParoDelhi07400950
KB201DelhiParo10501320
KB900SingaporeEast Timor02300730
KB901East TimorSingapore08151115
KB541SingaporeGuwahati12151415
GuwahatiParo14551615
KB220ParoGaya07150805
KB221GayaParo09051045
KB610ParoBangkok11301550
BangkokNarita Japan16500025+1
KB210ParoKolkata07200820
KB211KolkataParo09001100
KB300ParoDhaka11401310
KB301DhakaParo13501520
 

NOTES

DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY

ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY

SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES